خدمات پرتالی

در این نوع همکاری، امکان ارائه خدمات ربات اینستاگرام، به صورت اختصاصی  برای  ارائه دهندگان پکیج های خدمات در زمینه پرداخت و فناوری اطلاعات فراهم میگردد.

به عنوان مثال اگر شما مدیر یک وبسایت و اپلیکیشن خدمات دهنده در حوزه دیجیتال مارکتینگ  و یا پرداخت الکترونیک (مانند آپ) هستید، میتوانید با اضافه کردن بخش ربات اینستاگرام در پنل خدمات و یا اپلیکیشن خود (با تخفیف ویژه) ، خدمات خود را گسترش داده و پکیج خدماتی خود را کاملتر کنید.

 

در این نوع همکاری، پس از برگزاری جلسات حضوری و آشنایی با سوابق طرفین،  نسبت به جزئیات همکاری توافق حاصل شده و پس از عقد قرارداد، همکاری آغاز می گردد.